12
Η COSMOTE και Εσύ

Ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών – πες όχι στο e-waste

Ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών – πες όχι στο e-waste

Ο ανθρώπινος πολιτισμός εξαρτάται από την τεχνολογία εδώ και πολλές δεκαετίες, με αποτέλεσμα στο ήδη επιβαρυμένο, από τα πάσης φύσεως απόβλητα, περιβάλλον να έρθει να προστεθεί και το λεγόμενο e-waste, δηλαδή οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους. Τα παραγόμενα απόβλητα μπορούν συνήθως να χωριστούν σε διαφορετικές κατηγορίες: μεγάλες οικιακές συσκευές (πλυντήρια, ψυγεία, κ.λπ), εξοπλισμός πληροφορικής (υπολογιστές, περιφερειακά κ.λπ) και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης (κινητά τηλέφωνα, tablets, κ.λπ).

Το 2019, μια μελέτη των Ηνωμένων Εθνών διαπίστωσε ότι 53,6 εκατομμύρια τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων πετάχτηκαν παγκοσμίως εκ των οποίων μόλις το 17,4% συλλέχθηκε και ανακυκλώθηκε. Το υπόλοιπο 82,6% είτε κατέληξε στις χωματερές, είτε δεν διαχειρίστηκε με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Η απελευθέρωση, στο υπέδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα, τοξικών χημικών ουσιών όπως ο μόλυβδος, το χρώμιο, το μαγγάνιο και οι πολυβρωμιωμένοι διφαινυλαιθέρες (PBDE) από τα ηλεκτρονικά απόβλητα που δεν ανακυκλώνονται, οδηγεί σε πολλά περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα υγείας. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση αυτών των συσκευών, συμβάλει στη μείωση αυτών των επιπτώσεων, ενώ παράλληλα ενισχύει και την οικονομία, καθώς πολλά υλικά που εξάγονται από τη διαδικασία ανακύκλωσης μπορούν να επιστρέψουν πίσω στην παραγωγή, είτε των ίδιων προϊόντων, είτε διαφορετικών.

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται κυκλική οικονομία.

Τι είναι η Κυκλική Οικονομία;

Η κυκλική οικονομία αποτελεί ένα μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο δίνεται έμφαση στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής των προϊόντων και στην επαναχρησιμοποίησή τους, καθώς  και στην ανακύκλωση των προϊόντων στο τέλος ζωής τους, με αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης μη-ανανεώσιμων φυσικών πόρων και ενέργειας. Πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό από το συνηθισμένο γραμμικό μοντέλο παραγωγής το οποίο βασίζεται στο μοτίβο “κατασκευή-χρήση/κατανάλωση-απόρριψη”.

Η κυκλική οικονομία είναι μια σύγχρονη πρόταση για βιώσιμη ανάπτυξη, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, η οποία απαιτεί αλλαγές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από το σχεδιασμό των προϊόντων έως και την κατανάλωσή τους. Στην πράξη, οδηγεί σε μείωση των απορριμμάτων στο ελάχιστο. Όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής του, τα υλικά που το αποτελούν δεν απορρίπτονται, αλλά ανακτώνται, στο βαθμό που είναι δυνατόν, και χρησιμοποιούνται παραγωγικά ξανά και ξανά, δημιουργώντας έτσι περαιτέρω αξία.

Γιατί είναι σημαντική;

Κατ’ αρχάς στο περιβάλλον. Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση προϊόντων αποτρέπει την ρύπανση του περιβάλλοντος από τα απόβλητα, επιβραδύνει τη χρήση φυσικών πόρων και συμβάλει στον περιορισμό της απώλειας βιοποικιλότητας. Ένα άλλο όφελος είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των συνολικών ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι βιομηχανικές διεργασίες και η χρήση προϊόντων ευθύνονται για το 9,10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, ενώ η διαχείριση των αποβλήτων αντιστοιχεί στο 3,32%.

Η δημιουργία πιο αποδοτικών και βιώσιμων προϊόντων συμβάλλει επίσης στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων, καθώς εκτιμάται ότι περισσότερο από το 80% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος καθορίζεται κατά τη φάση του σχεδιασμού.

Ακόμα, η κυκλική οικονομία συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από πρώτες ύλες και κατ’ επέκταση από άλλες χώρες. Σύμφωνα με τη Eurostat, η ΕΕ εισάγει περίπου το ήμισυ των πρώτων υλών που καταναλώνει. Η ανακύκλωση μπορεί να μειώσει αυτό το ποσοστό.

Τέλος, η μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία βοηθάει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τονώνει την καινοτομία, επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Πολλές εταιρείες έχουν ήδη υιοθετήσει αυτό το μοντέλο στη διαδικασία παραγωγής, χρησιμοποιώντας υλικά και επανασχεδιάζοντας προϊόντα ή συγκεκριμένα εξαρτήματα για κυκλική χρήση.

Τι μπορείς να κάνεις;

Βάλε το λιθαράκι σου στην προσπάθεια μείωσης του e-waste πετώντας τις συσκευές που δεν χρειάζεσαι πια (smartphones, αξεσουάρ, tablets, wearables), στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν σε όλο το δίκτυο καταστημάτων COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Δες τα παρακάτω στοιχεία και θα διαπιστώσεις πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια:

Το 2022, σε περίπου 370 σημεία συλλογής που λειτούργησαν σε όλο το δίκτυο καταστημάτων, ανακυκλώθηκαν σχεδόν 25 τόνοι φορητών συσκευών. Ενώ από το 2006 έχουν συλλεχθεί προς ανακύκλωση 1,5 εκατ. κινητών συσκευών από τα οποία εξοικονομήθηκαν περίπου 27 τόνοι χαλκού, 727 κιλά ασημιού και 41 κιλά παλλάδιου.

Επιπλέον, στα καταστήματά μας συλλέγονται μπαταρίες και μελανοδοχεία, όπου για την περίοδο 2006-2022 προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

  • Από την συλλογή 589 τόνων μπαταριών απετράπη η ρύπανση 17,7  
  • δισεκατομμύρίων κυβικών μέτρων νερού, ποσότητα που αντιστοιχεί σε πάνω από 7 εκατ. πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.
  • από την συλλογή και ανακύκλωση 40.900 μελανοδοχείων  εξοικονομήθηκαν 302.000 λίτρα πετρελαίου.

Τώρα λοιπόν ξέρεις! Για να συμβάλεις και εσύ σε αυτή την προσπάθεια επισκέψου ένα κατάστημα COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ και ανακύκλωσε την συσκευή σου.

Περισσότερες πληροφορίες για την δράση του Ομίλου ΟΤΕ σχετικά με την ανακύκλωση συσκευών μπορείς να βρεις στο παρακάτω link:

www.cosmote.gr/cs/cosmote/gr/anakiklosi-siskevon.html