1015
Smart Cities

Smart Cities και ενέργεια: οι έξυπνες πόλεις θέλουν και έξυπνη διαχείριση

Smart Cities και ενέργεια: οι έξυπνες πόλεις θέλουν και έξυπνη διαχείριση
Οι πόλεις του μέλλοντος χρειάζονται έξυπνα και διασυνδεδεμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Τα δίκτυα 5G και τα ευφυή συστήματα δείχνουν το μέλλον.

Οι έξυπνες πόλεις του μέλλοντος απαιτούν εκτεταμένη διασύνδεση όλων των επιμέρους συστημάτων που τις απαρτίζουν. Αυτή είναι άλλωστε και μια από τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί μια πόλη ως “smart”. Η λογική της διασύνδεσης περιστρέφεται γύρω από την γνώση. Η γνώση όλων των υποσυστημάτων και των τμημάτων ενός συστήματος δίνει τεράστιες δυνατότητες, τόσο στο επίπεδο της βελτιστοποίησης όσο και της πρόληψης προβλημάτων, αλλά και της άμεσης διόρθωσής τους.

Η ενέργεια είναι ίσως ο τομέας με τη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι απαιτήσεις σε ενέργεια αυξάνονται εκθετικά με το πέρασμα του χρόνου. Η έξυπνη διαχείριση της ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση, τόσο σε επίπεδο δικτύου όσο και στο επίπεδο των καταναλωτών. Οι σύγχρονες πόλεις θα βασίζονται, όπως όλα δείχνουν, σε πράσινες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, με μπαταρίες ή άλλου είδους. Η καταγραφή της ροής της ενέργειας στο δίκτυο παροχής είναι θεμελιώδους σημασίας για την ορθή διαχείρισή της, την πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών, αλλά και την αποφυγή προβλημάτων και διακοπών.

Μια άλλη πτυχή της ενέργειας είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τουλάχιστον στο μεσοδιάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της στροφής σε ανανεώσιμες πηγές, και η διασύνδεση και η επικοινωνία θα παίξει κεντρικό ρόλο. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η αλλαγή των παλιών μετρητών ρεύματος με νέους έξυπνους διασυνδεδεμένους μετρητές, κάτι που αναμένεται να δώσει πολύ περισσότερα δεδομένα στους διαχειριστές του δικτύου, άμεσα, ενώ θα επιτρέπει και στους ίδιους τους καταναλωτές να εντοπίζουν συσκευές με μεγάλη κατανάλωση και να εξοικονομούν ενέργεια (και χρήματα) προσαρμόζοντας τις συνήθειές τους και την κατανάλωση σε ώρες μειωμένου κόστους. Επίσης, οι έξυπνοι μετρητές θα επιτρέψουν στις εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος να δημιουργήσουν προσαρμοσμένα προγράμματα με περισσότερες τιμολογιακές ζώνες, καθώς και να χρεώνουν ακόμη και με ακρίβεια λεπτού! Μάλιστα, οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την έναρξη ζώνης μειωμένης χρέωσης, ίσως και στο κινητό τους, όπως ήδη γίνεται για παράδειγμα στη Γερμανία, αλλά και να βλέπουν τη συνολική κατανάλωση του μήνα.

Η διασύνδεση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι τεχνολογίες 5G παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτό. Όλοι οι αισθητήρες, οι έξυπνοι μετρητές, και τα λοιπά συστήματα καταγραφής διασυνδέονται ασύρματα και χωρίς την ανάγκη ύπαρξης επιπλέον καλωδιώσεων, ακόμη και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές. Η ανάπτυξη των δικτύων, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την Cosmote, θα φέρει τις τεχνολογίες αυτές σε ολόκληρη τη χώρα και αναμένεται, όταν ενεργοποιηθεί πλήρως, να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την πορεία των πόλεων της χώρας σε “smart cities”. Τα δίκτυα 5G δεν αφορούν πλέον μόνο τα smartphones και την επικοινωνία των τελικών χρηστών, αλλά πρόκειται να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στη διασύνδεση και των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, των διαφόρων εγκαταστάσεων παραγωγής όπως αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, υδροηλεκτρικά εργοστάσια, μα και θερμικά εργοστάσια (φυσικού αερίου, πετρελαίου, ή λιγνίτη) και θα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, έως ότου στραφούμε αποκλειστικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η επικοινωνία είναι το θεμέλιο των smart cities, και τα δίκτυα 5G αποτελούν τη βάση όλων αυτών. Το μέλλον των πόλεων απαιτεί τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων και την αξιοποίησή τους για την βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. Σε συνδυασμό με την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών, τα δίκτυα 5G θα έχουν κομβικό ρόλο, συνδέοντας μετρητές και έξυπνες συσκευές με κεντρικά σημεία επεξεργασίας των δεδομένων και διαχείρισης των δικτύων – πιθανόν και με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης!