1015
Smart Cities

Μια προσέγγιση με επίκεντρο τον πολίτη στις έξυπνες πόλεις

Μια προσέγγιση με επίκεντρο τον πολίτη στις έξυπνες πόλεις
Οι έξυπνες πόλεις πρέπει να παρέχουν και εύκολους τρόπους χειρισμού των εργαλείων τους, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να είναι σε θέση να τα εκμεταλλευτούν.

Το concept της έξυπνης πόλης είναι κάτι ρευστό. Όλοι μας, όταν ακούμε τον όρο, σκεφτόμαστε κάτι διαφορετικό, αναλόγως του υποβάθρου και των προτιμήσεων του καθενός. Ο πολιτικός σκέφτεται ηλεκτρονικές εκλογές, ίσως και δημοτικά συμβούλια με ηλεκτρονική συμμετοχή όλων των πολιτών. Ο πολεοδόμος σκέφτεται έξυπνα κτήρια και φανάρια ελεγχόμενα από υπολογιστές. Ο πληροφορικάριος σκέφτεται ασύρματη δικτύωση παντού και apps για λειτουργίες κτηρίων. Υπάρχουν και πολλοί που δεν ξέρουν καν τι να περιμένουν από μια έξυπνη πόλη. Ό,τι κι αν περιέχει, όμως, μια έξυπνη πόλη, το πιο σημαντικό δεν είναι το «τι», αλλά το «πώς».

Οι λύσεις και τα εργαλεία πληροφορικής μπορούν να κάνουν τις (όποιες) αστικές υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές, βιώσιμες και φιλικές προς τον χρήστη. Οι πολίτες θα πρέπει να κατανοήσουν πλήρως το πώς λειτουργούν αυτά τα εργαλεία και ποια είναι τα οφέλη, ώστε να ωφεληθούν από αυτά. Ένα φιλόδοξο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, επιδίωξε να το πετύχει αναπτύσσοντας εργαλεία εστιασμένα στους πολίτες και υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά καινοτόμων έξυπνων πόλεων.

Ένας ορισμός της έξυπνης πόλης είναι ο εξής: έξυπνη πόλη είναι αυτή η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παρακολουθεί και να αναλύει διαφορετικές πλευρές της αστικής ζωής, αλλά και να διαχειρίζεται την λειτουργία διαφόρων αστικών υπηρεσιών, όπως οι μεταφορές, ο φωτισμός και η διαχείριση απορριμμάτων, ευφυώς. Ένα απλό παράδειγμα θα ήταν ένα app στο smartphone του κάθε πολίτη, το οποίο ενοποιεί πληροφορίες από λεωφορεία, τραίνα και τραμ σε πραγματικό χρόνο.

Οι έξυπνες πόλεις θα πρέπει να προωθούν τη συμμετοχικότητα και να αποφεύγουν τους αποκλεισμούς. Ταυτοχρόνως, όμως, για να είναι αποτελεσματικές, θα πρέπει να είναι και διαφανείς, δηλαδή να επιτρέπουν στους κατοίκους τους να κατανοούν τις διεργασίες οι οποίες κινούν τα νήματα. Αυτό είναι μια πολύ βασική παράμετρος, η οποία θα κάνει τους κατοίκους να νιώθουν πως έχουν τον έλεγχο, αντί του ότι βρίσκονται υπό τον έλεγχο, αυτών των πρωτοποριακών συστημάτων.

GEO-C

Το GEO-C είναι ένα (από τα πολλά) projects το οποίο υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο έγινε με τη συνεργασία πανεπιστημίων από τη Γερμανία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά και με τη συνεργασία πολλών ακαδημαϊκών, βιομηχανικών και κυβερνητικών ειδικών. Οι ειδικότητες περιελάμβαναν ειδικούς σε περιβαλλοντική μοντελοποίηση, στατιστική, διάδραση ανθρώπου-υπολογιστή, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και πολλές άλλες. Ο στόχος ήταν να βρεθούν τρόποι σχεδίασης των υπηρεσιών μιας έξυπνης πόλης έτσι ώστε οι ανάγκες των χρηστών να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το project αυτό ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και οδήγησε σε αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις από τους ερευνητές, όπως και σε έναν μεγάλο αριθμό projects τα οποία δημιουργήθηκαν ως συνέχεια του GEO-C. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι επικεφαλής, πολλοί από τους ερευνητές συνέχισαν να εργάζονται πάνω στο αντικείμενο, με αρκετούς να έχουν μεταπηδήσει στον ιδιωτικό τομέα και να δουλεύουν εντατικά πάνω στην υλοποίηση των έξυπνων πόλεων.

Το ίδιο το project είχε ως αποτέλεσμα, επί του πρακτέου, τη δημιουργία εργαλείων τα οποία έκαναν τις διεργασίες στην έξυπνη πόλη συμβατές με τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και μεθόδων ώστε να λειτουργεί η τεχνολογία location tracking χωρίς να επηρεάζει την κυριότητα των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.